Biblické štúdium Edukačno-misijného centra ECAV 2022 (EMC ECAV)

online biblické štúdium pod názvom: „Na potulkách s Lukášom…“ (sobota 17:30 – 18:30)

Epizódy