Platová rovnosť

Platová rovnosť

Prečo muži zarábajú za rovnakú prácu v priemere viac než ženy? Ako majú postupovať ženy, aby ich práca bola adekvátne ohodnotená a ako zamestnávatelia, aby medzi svojimi zamestnancami nerobili rozdiely? Porozprávali sme sa Zuzanou Baloghovou, vedúcou úseku people processes, ambasádorkou diverzity v Lidli a Ľubicou Rozborovou, certifikovanou facilitátorkou auditov rodovej rovnosti pre firmy na Slovensku