Prvá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV otvára veľkú panorámu Starej zmluvy. Pútavým spôsobom približuje príbehy biblických dejín od stvorenia sveta po vládu kráľa Dávida. Všetky tieto udalosti sa odohrávajú na úsvite ľudských dejín pred niekoľkými tisíc rokmi. Napriek tomu sa dotýkajú dnešných zápasov medzi dobrom a zlom, láskou a nezávislosťou, vernosťou a zradou, pomstou či odpustením • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu Patriarchs and Prophets vydaného v roku 1940 vydavateľstvom Pacific Press Publishing Association, Mountain View, CA, USA. Vydalo Štúdio Nádej, sro v roku 2021. → www.nadej.sk

Web podcastu, kontaktný email

Kategórie:

Tento podcast vychádza od 20. 3. 2021 info

Epizódy

episode thumbnail

73/73 • Dávidova staroba

Šalamún vystriedal na tróne svojho otca a začal napĺňať Dávidov sen – výstavbu chrámu.

Šalamún vystriedal na tróne svojho otca a začal napĺňať Dávidov sen – výstavbu chrámu.

episode thumbnail

72/73 • Absolónova vzbura

Zlé Dávidove rozhodnutia viedli nakoniec k povstaniu, ktoré proti nemu zosnoval jeho vlastný syn.

Zlé Dávidove rozhodnutia viedli nakoniec k povstaniu, ktoré proti nemu zosnoval jeho vlastný syn.

episode thumbnail

71/73 • Dávidov pád

Úspešné roky vystriedalo obdobie problémov a trápenia.

Úspešné roky vystriedalo obdobie problémov a trápenia.

episode thumbnail

70/73 • Dávidova vláda

Symbolom úspechu nového kráľa sa stalo hlavné mesto – Jeruzalem.

Symbolom úspechu nového kráľa sa stalo hlavné mesto – Jeruzalem.

episode thumbnail

69/73 • Dávid kráľom

Po Saulovej smrti bol Dávid konečne korunovaný za nového izraelského kráľa.

Po Saulovej smrti bol Dávid konečne korunovaný za nového izraelského kráľa.

episode thumbnail

68/73 • Dávidova skúška

Postaviť sa na stranu vlastných, alebo na stranu cudzincov?

Postaviť sa na stranu vlastných, alebo na stranu cudzincov?

episode thumbnail

67/73 • Tajomstvo Endoru

Pozadie Saulovej návštevy u endorskej veštkyne. 

Pozadie Saulovej návštevy u endorskej veštkyne. 

episode thumbnail

66/73 • Saulov koniec

Po premárnených príležitostiach skončil prvý izraelský kráľ svoj život samovraždou.

Po premárnených príležitostiach skončil prvý izraelský kráľ svoj život samovraždou.

episode thumbnail

65/73 • Na úteku

Dávid prenasledovaný Saulom sa uchýlil k Filištíncom.

Dávid prenasledovaný Saulom sa uchýlil k Filištíncom.