Dôležité otázky k indickým filozofickým školám vrátane sámkhye (a) jógy. Čo je ich ústredná otázka, za akým cieľom vznikli, čo je ich spoločná črta a čo majú rozdielne? Každá z nich predostiera cestu k ukončeniu strasti iným spôsobom, za iných predpokladov, ale pred jej splnením musí každý pochopiť realitu, ako svet v skutočnosti funguje a nahliadnuť pravú podstatu seba.  Tak sa odčiní nahromadená karma, plody činov vyzrejú a jedinec môže byť vyslobodený. Tento rozhovor s vynikajúcim indológom Lubomírom Ondračkom z Ústavu filozofie a religionistiky na Karlovej univerzite v Prahe, je prierezom základných odpovedí na otázky života, prerodzovania, duše, karmy a podstaty reality, ktoré sú ústrednými témami indických filozofických škôl ako je jóga, sámkhya, nyáya, vaisheshika, védanta, a.i.