Hnev, strach, smútok, sklamanie, žiarlivosť, letargia… Každý občas zažíva emócie, ktoré sú zahlcujúce, paralyzujúce, alebo aj nepríjemné. Pocity a emócie, ktorým nie vždy úplne rozumieme, ale ovládajú naše správanie, naše reakcie, náš život. V tejto krátkej meditácii nájdete techniku, ako s takýmito pocitmi účinne pracovať. Jej cieľom nie je zbaviť sa negatívnych emócií alebo ich zmeniť, cieľom je kontrolovane ich spracovať a prežiť si ich so všetkými zafarbeniami. A kto vie? Možno sa za nimi skrýva nejaké posolstvo, ktoré by inak ostalo ukryté… Autorkou meditácie je Eva Mamrillová, lektorka jógy, ktorá sa venuje i témam mindfullnessu, sebaspoznávania a sebarozvoja prostredníctvom zdieľania a skúmania vlastných zážitkov a skúseností (www.tyajoga.sk).