Skrz sociálnu poradkyňu Annumáriu Koločaiovú sa ponoríme do každodenných situácii, ktoré zažívajú pracovníci i klienti nízkoprahového centra Domec, v ktorom ľudia bez domova nájdu priestor na uspokojenie svojich základných životných potrieb. Autorský rozhlasový fíčer Eda Cichu.