Čo sa naozaj skrýva za slovom umelá inteligencia? Zabijú nás všetkých roboti alebo nám umelá inteligencia pomôže vyriešiť problémy ľudstva? Tieto a mnohé iné otázky zodpovedané intuitívnou formou.

Epizódy

episode thumbnail

5. Štádiá vývoja umelej inteligencie #1 – Zber dát a tvorba datasetu

Zber dát z rôznych zdrojov Označovanie dát Rozdelenie datasetu na trénovaciu, validačnú a testovaciu časť Distribúcia tried a apriorná pravdepodobnosť…

Zber dát z rôznych zdrojov Označovanie dát Rozdelenie datasetu na trénovaciu, validačnú a testovaciu časť Distribúcia tried a apriorná pravdepodobnosť…

episode thumbnail

4. K-najbližších susedov

Model K-najbližších susedov pre klasifikáciu a regresiu Čo sú to príznaky? Čo sú to hyperparametre? Metriky vzdialenosti Zdrojové kódy k…

Model K-najbližších susedov pre klasifikáciu a regresiu Čo sú to príznaky? Čo sú to hyperparametre? Metriky vzdialenosti Zdrojové kódy k…

episode thumbnail

3. Klasifikácia vs. Regresia

Rozdiel medzi klasifikáciou a regresiou Binárna, Multiclass a Multilabel klasifikácia Princíp regresie a príklad regresnej úlohy 1 to 5 Star…

Rozdiel medzi klasifikáciou a regresiou Binárna, Multiclass a Multilabel klasifikácia Princíp regresie a príklad regresnej úlohy 1 to 5 Star…

episode thumbnail

2. Odvetvia umelej inteligencie

Príklady úloh pre 3 základné odvetvia umelej inteligencie: Počítačové videnie (Computer Vision) Spracovanie prirodzeného jazyka (Natural language processing) Rozpoznávanie reči…

Príklady úloh pre 3 základné odvetvia umelej inteligencie: Počítačové videnie (Computer Vision) Spracovanie prirodzeného jazyka (Natural language processing) Rozpoznávanie reči…

episode thumbnail

1. Čo je to umelá inteligencia?

Aký je rozdiel medzi programovaním a umelou inteligenciou? Potrebujeme umelú inteligenciu keď máme programovanie? Potrebujeme programovanie keď máme umelú inteligenciu?…

Aký je rozdiel medzi programovaním a umelou inteligenciou? Potrebujeme umelú inteligenciu keď máme programovanie? Potrebujeme programovanie keď máme umelú inteligenciu?…