Básnik, prozaik a vydavateľ Juraj Kuniak začal prvé literárne diela publikovať v maturitnom roku 1973, odkedy mu v časopisoch Nové slovo, Matičné čítanie, Smena na nedeľu a v rôznych zborníkoch začali vychádzať jeho básne a poviedky. Debutoval v roku 1983 zbierkou básní Premietanie na viečka, odvtedy vydal dovedna 10 básnických zbierok, tú nateraz poslednú v roku 2022 s názvom Ako sme sa stali. Poéziu aj prekladá, v spoluautorstve vydal aj knihy poézie pre deti, no vydal aj viacero prozaických kníh. Zároveň riadi vydavateľstvo Skalná ruža.