Spisovateľ Laco Kerata vydal novú knižku a je to zbierka básní s názvom Básnik. Laco z nej prečítal a porozprával všeličo zaujímavé.