Po úvodných zápasoch 1.kola posielame špeciálnu zásielku toho najkvalitnejšieho slovenského CBD do šatne Edmontonu  https://fatrahemp.sk/  Produkcia by @zapoofficial  https://www.zabavavpodcastoch.sk/zapo-tour/