Marian Valentin roky pôsobil na pozícii vedúceho výskumu a aplikácií polymérov vo firme Pewas. Jeho profesijným záujom pri jeho životnej dráhe vo svete polymérov bol predovšetkým výskum v oblasti nanomechanických vlastností polymérov, úprave povrchu polymérov nízko teplotnou plazmou a aplikácia superabsorbčných polymérov v poľnohospodárstve.