#8 Víla Menička

#8 Víla Menička

V Írsku sa aj koncom 19. storočia miešalo kresťanstvo s vierou v nadprirodzené bytosti. Ako sa hovorilo: katolíci nosia na krku krížik, ale vo vrecku postavičku škriatka alebo víly. Miestne legendy vravia, že víly vedeli byť krásne a láskavé, ale aj krvilačné a besné. Dokázali
nadobudnúť podobu smrteľníkov, podhodiť vlastné dieťa za ľudské či uniesť mladú ženu a namiesto nej podstrčiť starú vílu. Fatálne dôsledky takejto výmeny opisuje aj príbeh Michaela a Bridgit Clearyových. Vo viere, že Bridgit jedna z víl ukradla dušu, bola len 26-ročná žena mučená, bitá, a zaživa pálená. Jej príbeh sa stal správou číslo jeden nielen v Írsku a vo Veľkej Británii, ale v celej Európe. Noviny o tomto ohyzdnom čine referovali denne, a to dokonca v Amerike či v Mexiku.