Bez elektrickej energie by sa v našom tele nepohol jediný sval. Nevznikla by žiadna myšlienka.
O tajomstvách neurovedy sa bude so Stanom Ščepánom vo vedeckej Nočnej pyramíde rozprávať Ján Gálik. Riaditeľ Neurobiologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach.
| Moderuje: Stano Ščepán. | Tolkšou Nočná pyramída pripravuje RTVS – Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.