Zaslúžil si Mach trest smrti? Kto to vlastne bol? Bol Slovenský štát fašistický? O tomto a o mnohom ďalšom sme sa bavili na našom knižnom klube o knihe Alexander Mach. Radikál z povolania od Antona Hruboňa.

Podcast vznikol ako projekt prvého univerzitného národa na Slovensku – Národ Technickej Excelencie http://nationofte.sk/

NTECast môžete sledovať na Mixcloud, iTunes, Youtube alebo Stitcher a v každej podcastovej aplikácii.

https://itunes.apple.com/us/podcast/ntecast/id1248755906
https://www.youtube.com/channel/UCcnGcxJIAweCOFILIm_qwrg
http://www.stitcher.com/podcast/nationofte/ntecast