Určite ste počuli slová ako bilingválny alebo viacjazyčnosť. V tejto epizóde sa pozrieme na to, čo je to mono-, bi- a multilingvizmus.

Zdroje:

  • Harding-Esch, E; Riley P. – The Bilingual Parenting: A Handbook for Parents (2012)
  • Lachout, Martin – Bilingvizmus a bilingvní výchova (2017)
  • Skutnabb-Kangas T., McCarty T.L. – Key Concepts in Bilingual Education: Ideological, Historical, Epistemological, and Empirical Foundations. In: Encyclopedia of Language and Education. (2008)
  • Triarchi-Herrmann, Vassilia – Mehrsprachige Erziehung (2022)

Kde ma nájdete:

Instagram: https://www.instagram.com/linguist_gabi/

Web: https://linguistgabi.wordpress.com/

Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu.

~Gabi