Kedy ste sa stretli s pojmom reziliencie prvýkrát Vy? Našli ste si k nej cestu? Je to vedecký koncept, ktorý rozvíjal Martin Seligman a je inšpirovaný obrovskou múdrosťou starých antických filozofov. Možno ho využiť v osobnom živote no aj pri riešení pracovných výziev.

Michaela Hecht a Zuzana Čmelíková sa podelili o svoj príbeh. Ako ich táto téma spojila, v čom ich posunula ďalej a ako viedlo toto stretnutie k vytvoreniu novej pozície, ktorá v spoločnosti Mazars predtým nebola.

Nechajte sa inšpirovať akoukoľvek stránkou. Hoci reziliencia nie je vrodená schopnosť, dá sa merať a každý ju môže rozvíjať pomocou rôznych techník:

  • Napríklad techniky, ktoré nám pomáhajú riešiť dlhodobé problémy, ale aj tie, ktoré môžeme okamžite využiť, keď nás niečo nečakane zaskočí.
  • Ako si Zuzka začlenila rezilienciu do svojho denného rituálu a čo funguje Michaele?
  • Kedy je efektívnejšie zvoliť skupinové sedenia a s akými otázkami sa klienti obracajú na individuálne konzultáciách?
  • Ako reálne výsledky dokázal tento prístup priniesť do firmy, ktorá ho implementovala.