Aj  keď je bionika považovaná za pomerne mladý vedný odbor, jej princípy  využívali ľudia od pradávna. Princíp napodobňovania vlastností a  schopností zvierat či rastlín nachádzame aj v gréckej mytológii. Za  prvého „priekopníka“ bioniky tak môžeme považovať napríklad bájneho  Daidala, ktorého vynaliezavosť spočívala práve v pozorovaní a  napodobňovaní prírody, konkrétne vtákov. Bájny Daidalos vyrobil dva páry  krídel  z vosku a peria, pretože túžil utiecť z ostrova, na ktorom bol  uväznený spolu so svojim synom Ikarom. Legendy hovoria, že krídla boli  tak dokonalé, že jeho syn Ikaros zabudol na to, že nie je vták. Vyletel  vysoko k slnku a zvyšok príbehu už poznáte. Podobné báje a legendy   častokrát odrážali večnú túžbu ľudí – a to vedieť lietať ako vtáky.  Viete, ktorý ďalší „bionik“ je autorom výroku: Potom, čo vyskúšate  lietanie, budete navždy chodiť po Zemi s očami otočenými k nebu, pretože  tam ste boli a tam sa vždy budete chcieť vrátiť?