História  paličkovanej čipky sa viaže predovšetkým k Španej Doline. Hovorí sa, že  ide o jednu z najťažších ručných prác. Viac nám o tomto ľudovom remesle  stihla povedať jedna z najvýznamnejších a posledných špaňodolinských  paličkárok -Margita Gaľová. Jej odkaz si pripomenieme v dnešnom  podcaste.