V 1.epizóde podcastu Od Diabetológa sa hosť doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., internista a diabetológ, podpredseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti, hlavný odborník MZ SR pre odbor diabetológia venuje príčinám vzniku cukrovky 2. typu, jej viditeľne typickým príznakom a metabolickému syndrómu.