Ďalším príspevkom k Roku Českej hudby je aj operná inscenácia Rusalka v réžii renomovaného Davida Radoka. Opera patrí k najhranejším na svete a kritiky sa zhodli na jej výnimočných kvalitách v Janáčkovom divadle v Brne. Bude témou Operného štúdia, podobne ako návrat k výnimočnému večeru v Slovenskom rozhlase so svetovým tenoristom Piotrom Beczalom. S Michaelou Mojžišovou zhodnotíme aj operu Lastovička , ktorú videla v milánskej La Scale.