Keďže sa v Otvorenej Hre venujeme primárne vzdelávaniu, povedali sme si, že by sme sa s touto témou radi podelili aj s vami, poslucháčmi 🙂 

V minulosti nebolo neobvyklé, že sa po ukončení vzdelávania na strednej či vysokej škole už ďalší rozvoj neriešil. Avšak v súčasnosti sa kontinuálne vzdelávanie dotýka čoraz viac profesií a teda aj čoraz  väčšieho okruhu ľudí a stáva sa takpovediac nevyhnutnosťou. 

Na tému vzdelávania a ako k nemu pristupovať aj vo firemnom kontexte sme si zavolali našu kolegyňu – Moniku Novosádovú, psychoterapeutku a lektorku, ktorá sa venuje vzdelávaniu mládeže a dospelých. Spolu s Domčou sa pozrú na to, kedy je vlastne vzdelávanie vo firemnom kontexte potrebné, kto by ho mal nastavovať, a tiež aj o tom ako ku vzdelávaniu pristupovať tak, aby bolo dobrovoľné, čo najlepšie ušité na mieru a hlavne aby spĺňalo svoj účel. 

V tomto podcaste sme spomínali: 

https://www.youtube.com/watch?v=XaiWLPXYjsE&t=14s

Sleduj nás:

Facebook: https://www.facebook.com/otvorenahra

Instagram: https://www.instagram.com/otvorenahra.sk/

Linked-In: http://bit.ly/3EQDdkT