Podcast mestského poslaneckého klubu Iná Žilina. Od januára 2021 nás budete viac počuť, keďže sa vám budeme prihovárať aj prostredníctvom hovoreného slova. Postupne vám predstavíme nielen všetkých členov OZ Iná Žilina, ale predovšetkým nahliadneme do činnosti mestského zastupiteľstva, budeme vás informovať o aktuálnom dianí v Žiline, aj o našich postojoch k aktuálnym témam, ktoré sa týkajú mesta a jeho občanov.

Epizódy