Pani Renáta je Viktorova manželka, Viktorova a Tomášová mama, Adelina svokra… Je to prvá žena, ktorá sa stala generálnou dozorkyňou
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Je to hlavne veľmi príjemná osoba, s ktoru sa mi veľmi dobre rozprávalo.