s Yxom o Hexe, Ďuďovi, mnichoch v Thajsku a na Ukrajine, o živote

Ak chcete podporiť tento podcast môžete tu

https://www.buymeacoffee.com/paterpeter/podpora-podcastu-pater-peter-podcast