Podcast prvého slovenského festivalu filozofie organizovaného od roku 2016 pod záštitou UNESCO. Cieľom podujatí je najmä zdôrazniť a uctiť si prínos filozofie vo všetkých oblastiach ľudského myslenia a oceniť jej nezastupiteľnú úlohu v procese rozvoja osobnosti i spoločnosti, či vo vzťahu ku kreovaniu kultúrnych a individuálnych paradigiem. Dramaturgiu podujatia tvoria verejné prednášky, textové semináre a interaktívne workshopy, približujúce verejnosti základy i špecifiká filozofického, etického, či estetického myslenia.
Viac na www.PhilosophyDay.sk