Kvalitné vzdelávanie musí byť dostupné pre všetkých, rozvíjať potenciál jednotlivca a pripravovať novú generáciu na potreby a výzvy 21. storočia. Viac o tom, ako zabezpečiť kvalitné vzdelávanie hovorí Ingrid Kosová z Progresívneho Slovenska.

WEB: www.progresivne.sk
Produkcia podcastu: www.znelo.sk