Projekt „Počúvam Ťa“ je koncept rešpektujúcich diskusií na témy polarizujúce spoločnosť. Našou ambíciou je meniť naratív diskusií na neútočné, nepolarizujúce, rešpektujúce a hľadajúce stred. Koncept projektu bol navrhnutý na workshope Bystriny v roku 2020 a podporený Active Citizens Fund – Slovakia Vnímame silnú polarizáciu spoločnosti pri istých témach, a to najmä na sociánych sieťach. Chýba nám kultivovaná- rešpektujúca diskusia na pálčivé témy. Potrebujeme vytiahnuť ľudí z virtuálneho prostredia a naučiť ich diskutovať s rešpektom. V spolupráci s nórskym partnerom Bjerkaker Learning Lab a PDCS sme pripravili Manuál rešpetujúcej diskusie, ktorý bude slúžiť k udržaniu konceptu a jeho šíreniu aj po skončení projektu. V úvodnej fáze projektu sme zorganizovali školenie facilitujúcich moderátorov. Na Slovensko prišiel Sturla Bjerkaker ktorý, v spolupráci so slovenskou ko-trénerkou Mirka Molnár Lachka vyškolili 8 moderátorov, ktorí budú nasledujúcich 10 mesiacov trvania projektu – ale aj neskôr- viesť verejné diskusie na lokálne témy. Tvoríme sériu verejných diskusií, ktoré budú prístupné online i reálne v kultúrnych centrách networku Anténa – sieť pre nezávislú kultúru na Východe, Strede i Západe Slovenska. Diskutovať budú ideoví protivníci alebo ľudia z rôznych odvetví spoločnosti. Taktiež z prehliadaných minorít napr. Háre Krišna, Vietnamská Komunita, Rusíni, Ukrajinská komunita, rôzni prisťahovalci atď… Ale aj zo zamestnaní, ktorých zmysel je treba stále vysvetľovať: neziskovky, humanitné vedy, charita, terénna sociálna práca, umenie, prípadne rodovo nestereotypné zamestnania. Tieto diskusie majú byť “lokálne aktuálne”, zamerané na existujúcu problematiku v danom regióne, s domácimi hosťami. Cieľom je snažiť sa pochopiť pestrosť a variabilitu identít na území SR.Príklady tém: – medzikultúrny dialóg – Sexuálna výchova na školách- miestna parkovacia politika- miestna výstavba a územný plán – Interrupcie ako obraz chápania ženských práv v SR- Zákaz hazardu- Utečenci – Odluka cirkvi od štátu- Očkovanie- Pôrodná starostlivosť na Slovensku – Násilie na ženách – Viera a ateizmus – národnostné menšiny- kultúrna politikaNa záver projektu zorganizujeme zhrňujúci workshop s moderátormi, a prezentačné podujatie, vrátane zjednocujúceho zážitku a debaty na tému „Prečo demokraticky a rešpektujúco debatovať‘.

Epizódy

episode thumbnail

Počúvam ťa – Byť rodič je voľba

Študentky a študenti Strednej odbornej pedagogickej  školy v Modre sa rozhodli prehrýzť sa vrámci moderovanej diskusie témou "Byť rodič je…

Študentky a študenti Strednej odbornej pedagogickej  školy v Modre sa rozhodli prehrýzť sa vrámci moderovanej diskusie témou "Byť rodič je…

episode thumbnail

Počúvam ťa – Liberálka a konzervatívec alebo sloboda a tradícia

➤ Rozprávanie o názoroch konzervatívnych aj liberálnych, o tom čo ich vlastne rozdeľuje, ale aj o tom čo ich spája….

➤ Rozprávanie o názoroch konzervatívnych aj liberálnych, o tom čo ich vlastne rozdeľuje, ale aj o tom čo ich spája….

episode thumbnail

Počúvam ťa – Domáce vzdelávanie

➤ Lucia Kuzminová – učí svoje deti doma 10 rokov, je laická poradkyňa a angažuje sa v témach inklúzie, núteného…

➤ Lucia Kuzminová – učí svoje deti doma 10 rokov, je laická poradkyňa a angažuje sa v témach inklúzie, núteného…

episode thumbnail

Počúvam ťa – Homofóbia

Diskusia pri príležitosti IDAHOBIT – Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii. Hostka: Mgr. art. Pavlína Fichta Čierna, ArtD….

Diskusia pri príležitosti IDAHOBIT – Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii. Hostka: Mgr. art. Pavlína Fichta Čierna, ArtD….