Od 1. 1. 2021 je účinná novela Zákona o DPH, ktorá prináša mechanizmus opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke. Vysvetlenie prináša odborná poradkyňa Daňovej pohotovosti, pani Zuzana Uríková.

Aké sú podmienky na využitie tohto mechanizmu a ako vykonať samotnú opravu v daňovom priznaní či kontrolnom výkaze? 

Dozviete sa:

  • aké sú podmienky uplatnenia zníženia základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
  • ako presne je nevymožiteľná pohľadávka definovaná – v akom konaní vzniká
  • ako je potrebné predmetnú pohľadávku preukázať
  • čo je diskriminačné pravidlo, kedy platiteľ nemôže vykonať zníženie základu dane
  • príklad vzniku takejto pohľadávky v exekučnom a konkurznom konaní
  • priznanie práva na opravu základu dane aj pre platiteľa, ktorý pohľadávku neprihlásil
  • postup pri oprave základu dane pri tzv. malých pohľadávkach do 300 eur

Ďakujeme za vašu priazeň, počúvajte nás aj naďalej. Viac k téme nájdete na našom odbornom portáli www.danovecentrum.sk

Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami
www.pp.sk