Rozhovor s Valentínom Jančim, výtvarníkom a preparátorom Slovenského múzea ochrany prírody a jasknyiarstva o dermoplastických preparátoch.