PRESNOSŤ

PRESNOSŤ

Presnosť je schopnosť byť na pravom mieste v pravý čas.