SPOLUPRÁCA

SPOLUPRÁCA

Spolupráca je jednou z najhodnotnejších ľudských cností.