Rekonštrukcia a obnova patrí už dlhé roky v Ľubovnianskom múzeu medzi najdôležitejšie ciele jeho pracovníkov. Od samotného založenia múzea prešlo už niekoľko desiatok rokov no azda najvýznamnejšími obnovovacími prácami prechádza hrad Ľubovňa od roku 2009. Od roku 2003 sa na ňom aktívne podieľa aj PhDr. Dalibor Mikulík. Spočiatku ako kastelán a neskôr od roku 2012 už ako riaditeľ Ľubovnianskeho múzea. Našim dnešným hosťom je jeden z hlavných iniciátorov rekonštrukčných práca na hrade Ľubovňa, pán riaditeľ Dalibor Mikulík. Podľa jeho vlastných slov je táto téma taká rozsiahla, že by poslúžila ako jeden celý podcastový cyklus.

Príjemné počúvania.