Koniec 16. a začiatok 17. storočia je na hrade úzko spojený s významným rodom Lubomirski, ktorý zanechal viditeľné stopy v jeho podobe i dejinách. Dodnes ich tak môžeme obdivovať. Rod Lubomirski patril v Poľsku k jedným z najvýznamnejších rodov a jeho príslušníci sa priamo zúčastňovali politického diania v krajine. Prečo bol ale tento rod niekoľko desaťročí súčasťou aj uhorských dejín a predstavoval akýsi diplomatický most medzi Spišom, teda Uhorskom a Poľskom a do akej miery zasiahol do architektonicko-umeleckej podoby hrad Ľubovňa? O tom v najnovšom podcaste hovorila historička umenia z Ľubovnianskeho múzea – Daniela Reľovská.