Pýtame sa členov a členiek Náčelníctva na to, kam kráčame! Hosťami tretej diskusie sú: Samuel *Pali* Gibala (komunikácia, partnerstvá), Martin *Kolohnát* Macharik (financie, fundraising, hospodárenie). Diskusiu moderuje Adam Jakubička.