Podcastu Pomôžme Slovalcu je súčasťou iniciatívy „Pomôžme Slovalcu – Zachráňme výrobu hliníka na Slovensku“ kde riešime súčastnú krízovú situáciu v jednej z najvyspelejších hlinikární na svete, čo viedlo k vzniku celého problému, či sa dalo niečo robiť pre to, aby sa tomuto stavu zabránilo a čo sa dá momentálne robiť, aby sa daná situácia vyriešila.

Epizódy