Podcast inšpirovaný filmom About Time pracuje s myšlienkou posledných momentov človeka na jeho obľúbenom mieste, počas ktorých má pocit, že žije naplno, pretože je tam na určitý čas naposledy. Rozpráva o svojich názoroch a domnienkach s priateľmi a neznámymi, keďže vie, že ho za slobodné vyjadrenia nikto neodsúdi… Byť v kruhu ľudí, ktorí prežívajú podobné pocity s dobrým drinkom a jedlom v ruke nás privádza len k jednému, tomu, ktorý je posledný v hre, a to Posledný táborák.

Pri poslednom sa dozvieš najviac!

Epizódy

episode thumbnail

#2 ŠIKANA: Máme medzi sebou šikanátora?

Šikana má mnoho negatívnych vplyvov, ale zhodli sme sa, že má aj tie pozitívne.  Stretli sme sa s ňou osobne,…

Šikana má mnoho negatívnych vplyvov, ale zhodli sme sa, že má aj tie pozitívne.  Stretli sme sa s ňou osobne,…