Štvrtá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV tematicky nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša Krista. Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej kresťanskej cirkvi a novozákonní hrdinovia viery (Peter, Štefan, Ján, Pavol…) i mnohí ďalší, ktorí stáli na začiatku histórie kresťanstva. Boli týraní a zatváraní do väzenia, hájili sa pred vládcami vtedajšieho sveta a niektorí zahynuli mučeníckou smrťou. Nikdy, ani v tých najkritickejších okamihoch nestratili nádej, že ich prehra v skutočnosti znamená víťazstvo. • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu The Acts of the Apostles. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2020. → www.nadej.sk

Web podcastu, kontaktný email

Kategórie:

Tento podcast vychádza od 1. 5. 2020 info

Priemerná dĺžka epizódy je 18 minút

Epizódy

episode thumbnail

58/58 • Víťazná cirkev

Kresťanskú cirkev, ktorá prešla mnohými skúškami a utrpením, čaká slávna budúcnosť.

Kresťanskú cirkev, ktorá prešla mnohými skúškami a utrpením, čaká slávna budúcnosť.

episode thumbnail

57/58 • Zjavenie

Na ostrove Patmos dostal Ján od Boha posolstvo, ktoré sa stalo posilou kresťanskej cirkvi vo všetkých etapách dejín.

Na ostrove Patmos dostal Ján od Boha posolstvo, ktoré sa stalo posilou kresťanskej cirkvi vo všetkých etapách dejín.

episode thumbnail

56/58 • Na ostrove Patmos

Na sklonku svojho života bol apoštol Ján poslaný do vyhnanstva na ostrov Patmos. Jeho služba Bohu sa tým však neskončila.

Na sklonku svojho života bol apoštol Ján poslaný do vyhnanstva na ostrov Patmos. Jeho služba Bohu sa tým však neskončila.

episode thumbnail

55/58 • Premenený milosťou

Jánov život je názorným príkladom ozajstnej premeny človeka.

Jánov život je názorným príkladom ozajstnej premeny človeka.

episode thumbnail

54/58 • Verný svedok

Ján vo svojich listoch uvádza, že láska k Bohu a k ľuďom je podstatou kresťanského života.

Ján vo svojich listoch uvádza, že láska k Bohu a k ľuďom je podstatou kresťanského života.

episode thumbnail

53/58 • Milovaný Ján

Hoci mal Ján vo svojej povahe mnohé nedostatky, vplyv Božej lásky z neho urobil jedného z najoddanejších Ježišových učeníkov.

Hoci mal Ján vo svojej povahe mnohé nedostatky, vplyv Božej lásky z neho urobil jedného z najoddanejších Ježišových učeníkov.

episode thumbnail

52/58 • Neochvejný až do konca

Vo svojom druhom liste Peter objasňuje, akým spôsobom chce Boh premeniť charakter kresťana.

Vo svojom druhom liste Peter objasňuje, akým spôsobom chce Boh premeniť charakter kresťana.

episode thumbnail

51/58 • Verný pastier

Peter, jeden z najbližších Ježišových učeníkov a opora cirkvi, odovzdal veriacim vo svojich listoch dôležité ponaučenia, rady a napomenutia pre…

Peter, jeden z najbližších Ježišových učeníkov a opora cirkvi, odovzdal veriacim vo svojich listoch dôležité ponaučenia, rady a napomenutia pre…

episode thumbnail

50/58 • Odsúdený na smrť

Apoštol Pavol kráčal v ústrety smrti vyrovnane a s nádejou na vzkriesenie.

Apoštol Pavol kráčal v ústrety smrti vyrovnane a s nádejou na vzkriesenie.

Poslovia nádeje - informácie o podcaste

Za tvorbou podcastu stojí . Štvrtá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV tematicky nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša Krista. Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej kresťanskej cirkvi a novozákonní hrdinovia viery (Peter, Štefan, Ján, Pavol…) i mnohí ďalší, ktorí stáli na začiatku histórie kresťanstva. Boli týraní a zatváraní do väzenia, hájili sa pred vládcami vtedajšieho sveta a niektorí zahynuli mučeníckou smrťou. Nikdy, ani v tých najkritickejších okamihoch nestratili nádej, že ich prehra v skutočnosti znamená víťazstvo. • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu The Acts of the Apostles. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2020. → www.nadej.sk

Poslovia nádeje je zaradený do kategórie Náboženstvo a duchovnosť. Aktuálne najpopulárnješími podcastmi v tomto žánri sú Kóšer podcast, God Bless, Godzone podcast, Páter Peter Podcast, Očami Čarodejnice.