Hodnotíme dve natlačené kolá a konečne sa pre zmenu tešíme aj s príliš širokého výberu dobrých útočníkov aj differentials!