Nahustený program začína tlačiť, takže tentokrát rýchlejšia epizóda s viac informáciami na kope. Snáď pomôže, keď už Kobimu a Adamovi niet rady ani pomoci…