Opäť v klasickej zostave, opäť s priehrštím problémov a riešení, opäť rozoberáme, prečo Adam nemá život 🙂 A plánujeme spoločný futbal!!!