Po krátkej pauze je tu opäť náš podcast Prizerajme!
 
S Radkou a Simonou sme sa rozprávali o vzťahovej a sexuálnej výchove a potrebujete to počuť všetci a potom aj celá vaša sociálna bublina, ktorá to zazdieľa zas ďalej.
 
Samé vieme, že rozprávať sa s dietkami o sexe, pohlavných orgánoch nie je obľúbenou témou – pretože samé v nej často tápame, cítime pocity hanby, nejdú nám z úst správne pomenovania… Ale tak, ako to padne aj niekoľkokrát v podcaste, opakujeme aj tu:
 
Vzťahová a sexuálna výchova začína pri rozhovoroch o pocitoch, vzťahoch a osobných hraniciach.
 
Povzbuzujeme seba aj Vás, vzdelávajme sa v témach, ktorým nerozumieme. Je to v poriadku.
 
Radka a Simona, Vám ďakujeme a posielame pozdravy!