Vykročme na spoločnú adventnú cestu 🕯🕯🕯🕯 cez Projekt: Vianoce!
zdieľanie mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje Slovo prihovára.
Súčasťou textu sú aj úlohy, ktoré sú označené ako „V akcii“ a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.

Celé zamyslenia s bonusom nájdete na www.laura-mladez.sk
pripravila Laura, združenie mladých
za nahrávky ďakujeme Rádiu Mária

Epizódy