Na druhej strane

Na druhej strane

Michal sa rád chodí občas previezť autom do lesa. Najradšej na tom však má to, že je to magický les Na druhej strane magického portálu.

Epizode Art: @theadelhide
Radoverzum Soundtrack: @phillwarre

Music
„Art of Silence – by Uniq“ is under a Creative Commons license (Creative Commons – International Recognition 4.0 – CC BY 4.0)

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/radoslav-marek/message