Pondelková Ranná odrobinka nám ponúka obraz Ježiša v Lazarovom dome. Pokúsme sa v tomto veľkom týždni byť ako Marta, ktorá slúži, Mária, ktorá sa všetkým čo má obracia k Ježišovi, a Lazár, prostredníctvom ktorého Ježiš vzkriesi v nás život.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.