Na začiatok veľkonočného trojdnia nám Božie Slovo ponúka silnú otázku, ktorú sa Ježiš pri umývaní nôh pýta apoštolov: „Chápete, čo som vám urobil?“ Dovoľme dnes Ježišovi, aby nám umyl nohy a skúsme pochopiť, čo nám týmto gestom chce ukázať. Každému osobitne.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.