Svi koji direktno ili indirektno Zive sa diabetesom ili su makar
jednom osetili kako izgleda kada je osoba u nekom otporu
prema dijabetesu-tretmanu, „savetima‘, odgovornosti, poseti
lekaru, ishrani, saradnji sa ukucanima. U ovom videu, psiholog
nam nudi jednu praktiënu tehniku kojom mozemo prici osobi
koja trenutno ne uspeva da prevazide neke svoje blokade ili
prosto nije motivisana da ih prevazilazi i ponuditi joj pocetak
izlaza iz te situacije. Tehniku mozemo da primenjujemo i sami
za neku nau situaciju, tako da more koristiti kako drugima,
tako i nama. Uzivajte i javite utiske!