V tejto epizóde sa ponoríme do podľa mňa kontrastných pohľadov vyplývajúcich z bitcoinového vs fiatového spôsobu myslenia. Aké sú odlišné postoje bitcoinerov v porovnaní so širšou populáciou? Ako individuálne zmýšľanie formuje naše pohľady na svet? Upriamim pozornosť na prevládajúcu monokultúru myslenia. Zdôrazňujem hodnotu ekológie vedomia, diskutujem o úskaliach prijatia rigidného, jednokoľajového myslenia a porovnávam prirodzenú […]