„Kristovi učeníci si obliekli nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti (Ef 4,24). Majú odložiť lož a všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie (1Pt 2,1).“ (KKC 2475