Ježiš posiela dvanásť učeníkov – Jesus sends out twelve disciples.