V podcaste sa venujem intelektuálnej stránke kresťanskej viery, vzťahu medzi vierou a rozumom a pro-life tematike.

Epizódy