V podcaste sa venujem intelektuálnej stránke kresťanskej viery. Hľadám odpovede na časté námietky voči existencii a viere v Boha, kresťanstva a Cirkvi. Ponúkam zamyslenia nad námietkami a kritikou voči Katolíckej Cirkvi a jej učeniu. Súčasťou je aj tematika pro-life a snaha s láskou a úctou brániť život nenarodených. Chcem prispieť do úprimnej a úctivej diskusie o Bohu, kresťanstve a Cirkvi.

Epizódy

episode thumbnail

#48 – Kresťanstvo a evolúcia

Je evolúcia pre kresťanov strašiak, a pre ateistov akási zbraň v boji proti teizmu? Alebo je možné nájsť medzi tým…

Je evolúcia pre kresťanov strašiak, a pre ateistov akási zbraň v boji proti teizmu? Alebo je možné nájsť medzi tým…